Alla behöver vara med och skapa framtidens teknik. I dag lockas färre kvinnor än män till tekniska utbildningar och arbeten. Projekt SKAPA FRAMTIDEN engagerar unga kvinnor i högstadiet och gymnasiet genom att synliggöra ett smörgåsbord av spännande förebilder, samt gör det lätt att själv prova på praktiskt teknikskapande hemma. 

1)  En nyfiken PODCAST 

Spännande samtal med kvinnor som på olika sätt påverkar många människors framtid, med unga kvinnor i början av sitt yrkesliv eller forskarkarriär, samt med studenter som ger olika perspektiv på hur det är att läsa på universitet och högskolor.

2)  YOUTUBE-experiment 

Bara DU har dina idéer och dem behövs för att skapa vår framtid. Det är lättare än du kanske tror att komma igång med kreativt teknikskapande. Via Youtubekanalen får du tips om enkla och roliga experiment som du kan testa själv hemma.

3) Inspirerande INSTAGRAM

På Instagram kommer vi att presentera både spännande porträtt av inspirerande kvinnor som arbetar och studerar, samt visa smakprov på experiment och enkla och roliga experiment som du kan hitta i vår Youtubekanal.


Projekt SKAPA FRAMTIDEN är ett samarbete mellan den ideella föreningen Tech Missionary och Ett Gladare Sverige AB som erbjuder kreativa teknikkurser för alla åldrar. Initiativtagare är Nina Lindström som sedan 2002 arbetat mot social snedrekrytering till högskolan, samt för att stärka unga kvinnors tilltro till sin egen förmåga och väcka nyfikenhet på och självförtroende att söka sig till högre tekniska utbildningar genom kurser, workshops och studiebesök. Förebilder och praktiskt skapande har varit grundbultar och starka framgångsfaktorer i allt detta arbete.

Vi involverar målgruppen i utvecklingen av allt material, så väl frågeställningar och intervjuer som praktiska experiment.

Vi söker samarbetspartners för finansiering av samtliga delar av projektet och för största möjlig genomslag. Använd gärna kontaktformuläret för att kontakta Nina Lindström.

PROJEKTETS SYFTE

  • Huvudsyftet med projektet är att stärka unga kvinnors tilltro till sin egen förmåga och väcka nyfikenhet på och självförtroende att söka sig till högre tekniska utbildningar och arbeten. Målgruppen är elever i högstadiet och gymnasiet.
  • Framgångsfaktorer är att lyfta fram spännande kvinnliga förebilder som målgruppen kan spegla sig i, samt att inspirera till eget praktiskt teknikskapande.
PROJEKTMÅL
  • STEG ETT (nov 2019-feb 2020): Fler fokusgrupper med målgruppen, produktion av 6 initiala Podcastavsnitt, 6 praktiska Youtubevideos, uppbyggnad av hemsida som samlar allt material, samt uppbyggnad av ett inspirerande Instagramkonto. Marknadsföring mot målgruppen via framförallt högstadie- och gymnasielärare.
  • STEG TVÅ (2020): Produktion av 4 uppföljande podcastavsnitt, 4 praktiska Youtubevideos (ev med möjlighet att kostnadsfritt beställa ett enkelt material), samt vidareutveckling hemsidan som samlar allt material och ett växande Instagramkonto. Möjligt deltagande i skolmässor.
  • STEG TRE (2020): 10 ytterligare podcastavsnitt, 10 nya praktiska Youtubevideos, fler Instagraminlägg & korta klipp

.

.