Idag lockas färre kvinnor och ickebinära än män till tekniska utbildningar och arbeten.

Alla behöver vara med och SKAPA FRAMTIDENs teknik.

Projekt SKAPA FRAMTIDEN engagerar de som identifierar sig som unga kvinnor eller ickebinära i högstadiet och gymnasiet genom att synliggöra förebilder, samt inspirerar till eget teknikskapande. 

1)  En nyfiken PODCAST 

       Spännande samtal med

 • Seniora kvinnor som påverkar många människors framtid, 
 • Unga kvinnor i början av sitt yrkesliv eller forskarkarriär, samt 
 • Studenter som ger perspektiv på hur det är att läsa på universitet och högskolor.

2) YOUTUBEexperiment 

      Dina idéer behövs för att skapa
      framtiden 

 • Kreativt teknikskapande är lättare än många tror. 
 • Tips om enkla och roliga experiment som du direkt kan testa själv.

3) INSTAGRAMinspiration

      På Instagram presenteras
 

 • Spännande porträtt av inspirerande kvinnor som arbetar och studerar, samt 
 • Enkla och roliga experiment som du kan hitta i vår Youtubekanal.

Projekt SKAPA FRAMTIDEN är ett samarbete mellan den ideella föreningen Tech Missionary och Ett Gladare Sverige AB som erbjuder kreativa teknikkurser för alla åldrar. Initiativtagare är Nina Lindström som sedan 2002 arbetat mot social snedrekrytering till högskolan, samt för att stärka unga kvinnors och ickebinäras tilltro till sin egen förmåga och väcka nyfikenhet på och självförtroende att söka sig till högre tekniska utbildningar genom kurser, workshops och studiebesök. 

Förebilder och praktiskt skapande utgör tillsammans grundbultar och kritiska framgångsfaktorer i arbetet.

Vi involverar målgruppen i utvecklingen av allt material, så väl frågeställningar och intervjuer som praktiska experiment.

PROJEKTETS SYFTE

 • Projektet stärker unga kvinnors och ickebinäras tilltro till sin egen förmåga och väcker nyfikenhet på och självförtroende att söka sig till högre tekniska utbildningar och arbeten.
 • Projektet lyfter fram förebilder som målgruppen kan spegla sig i, inspirerar till eget praktiskt teknikskapande, samt ger insikt i livet som student på högskolor och universitet.
 • Målgruppen är elever i högstadiet och gymnasiet.
PROJEKTMÅL
 • STEG ETT (feb/mar 2020 - okt/nov 2020): Fler fokusgrupper med målgruppen, produktion av 6 initiala Podcastavsnitt, 6 praktiska Youtubevideos, uppbyggnad av hemsida som samlar allt material, samt uppbyggnad av ett inspirerande Instagramkonto. Marknadsföring mot målgruppen via framförallt högstadie- och gymnasielärare.
 • STEG TVÅ (2020-2021): Produktion av 4 uppföljande podcastavsnitt, 4 praktiska Youtubevideos (ev med möjlighet att kostnadsfritt beställa ett enkelt material), samt vidareutveckling hemsidan som samlar allt material och ett växande Instagramkonto. Möjligt deltagande i skolmässor.
 • STEG TRE (2021): 10 ytterligare podcastavsnitt, 10 nya praktiska Youtubevideos, fler Instagraminlägg & korta klipp

           Vi engagerar nu samarbetspartners för finansiering av samtliga delar av projektet för
           största möjliga genomslag. 

Mareme berättar om sitt nyväckta teknikintresse och sina framtidsplaner