PROGRAMMERING från början

Vi börjar från BÖRJAN. Det krävs INGA FÖRKUNSKAPER. Vi använder enklare verktyg för att få snabba resultat i början och introducerar avancerade arbetssätt som ger mer flexibilitet efter hand.

INTRO

Förståelse för grundläggande koncept

APPAR

App Inventor, Code.org, Android Studio & Swift

SPEL

Scratch, Python, Java

WEB

HTML5, JavaScript, CSS, PHP

MUSIK

SonicPi

TEKNIK för alla

Läs gärna mer om stödet vi fått från Amerikanska Ambassaden i Stockholm och om  TECHNOVATION CHALLENGE där tjejer jobbar i lag med stöd av mentorer för att bygga mobilappar som löser problem eller fyller behov i deras närmiljö i en global tävling med stöd av Google.

Nyfiken - vill du hjälpa till?