DRÖM större

 VÄX tillsammans  SKAPA framtiden

Läs mer om vår grundare Nina Lindströms arbete och vision för framtiden, om behovet av en utbildningsrevolution, undervisning som ger resultat, om lärarens förändrade roll, och om hur vi alla aktivt kan arbeta för att inkludera fler.

Med teknik & programmering som verktyg

Tech Missionary är en ideell förening (org nummer 802510-8773) med fokus på lustfyllt skapande. Vi använder teknik som medel och verktyg för unga tjejer att växa och
förstå att deras idéer behövs och är viktiga för att påverka framtiden
.

LUSTFYLLT DIGITALT och ANALOGT SKAPANDE TILLSAMMANS <3 

Öppna nya dörrar, se fler möjligheter

Vi arbetar på olika sätt för att ge unga nya upplevelser och erfarenheter av teknik. Vi bjuder in gäster som ger sitt perspektiv på teknik, och vi besöker högskolor, universitet och företag för att se hur dagens främsta teknikforskare arbetar och hur teknikprodukter och tjänster utvecklas och säljs. 

Techmissionarys workshops på Robyns och KTHs Teklafestival 2016-2019! 

Videon till höger visar en del av innehållet i vår kurs för pedagoger.
Läsa gärna mer om vår metodik och om det fantastiska stöd vi fått från den Amerikanska Ambassaden i Stockholm. Vårt arbete möjliggörs av våra fantastiska partners:

Vill du hjälpa till?