Läs mer om Ninas arbete och vision om en inkluderande utbildning som gör att alla dagens unga kan vara med och skapa vår framtid här.

Läs om behovet av en utbildningsrevolution, undervisning som ger resultat, om lärarens förändrade roll, och om hur vi alla aktivt kan arbeta för att inkludera fler.

Next year we hope to allow 200 young girls in Sweden to do a condensed start-up journey by investigating user needs, designing and developing a mobile app and pitching their idea, visit universities and companies - all supported by amazing tech and business mentors. We currently welcome companies to contribute our 40 team scholarships!

Med teknik & programmering som verktyg

Tech Missionary är en ideell förening (org nummer 802510-8773) med fokus på lustfyllt skapande. Vi använder teknik som medel och verktyg för unga tjejer att växa och förstå att deras idéer är viktiga och kan påverka framtiden.

LUSTFYLLT DIGITALT och ANALOGT SKAPANDE TILLSAMMANS <3 

Öppna nya dörrar, se fler möjligheter

Vi arbetar på olika sätt för att ge unga nya upplevelser och erfarenheter av teknik. Vi bjuder in gäster som ger sitt perspektiv på teknik, och vi besöker högskolor, universitet och företag för att se hur dagens främsta teknikforskare arbetar och hur teknikprodukter och tjänster utvecklas och säljs. 

Robyns och KTHs Teklafestival arrangerade vi två superpopulära workshops! 

Läsa gärnna mer om vår metodik och om det fantastiska stöd vi fått från den Amerikanska Ambassaden i Stockholm. 
Vårt arbete möjliggörs av våra fantastiska partners

Vill du hjälpa till?