Mekanik - att skapa rörelse

För att kunna föreställa oss och klura på vilka mekanismer som kan användas för att skapa den rörelse vi önskar behöver vi tillgång till mentala representationer. Vår förmåga att föreställa oss rörelse, mekanismer och samband byggs upp genom experimenterade och testande. 

Läs gärna mer om vårt arbetssätt här >>

Här kan du läsa mer om 200 tjejer som lär sig lösa problem genom att designa och utveckla appar som de får pitcha/sälja in - en helt start-upresa tillsammans med kvalificerade mentorer!